top of page
אודותינו_אודותינו

מי אנחנו

אגודת ניצן (הפועלת כמלכ"ר) היא הארגון הגדול בארץ לטיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה.

האגודה הוקמה בשנת 1964 על-ידי הורים ומתנדבים, במטרה לאתר, לאבחן, לטפל ולקדם ילדים, מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד.

 

מערך הדיור ניצן רחובות הוקם בשנת 1988 ופועל בשיתוף ובפיקוח של מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במטרה לתת מענה לבוגרים עם לקויות למידה, קשיי הסתגלות ותפקוד וכן לבוגרים על הרצף האוטיסטי
בתפקוד גבוה.

אוכלוסיית היעד
צעירים ובוגרים בני 20 ומעלה עם לקויות למידה, קשיי הסתגלות ותפקוד ואוטיזם בתפקוד גבוה, המתקשים בלמידה של תפקודי חיים עצמאיים ונזקקים לליווי.


מטרות המערך
 

הקניית כישורי חיים לשיפור התפקוד היומיומי,

איכות החיים וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית

פיתוח יכולות

שמירה על זכויות הדיירים ועל רווחתם האישית
 

הווי בדירות

הכשרה לניהול חיים עצמאיים ושילוב בחיי הקהילה
 

ניקוי חופים

איתור ושילוב הדיירים במקומות עבודה מותאמים,

בהתאם ליכולותיהם ורצונותיהם 

שילוב בתעסוקה
Anchor 1

צור קשר

bottom of page