top of page

אלבום משפחתי

 

לאורך שנתיים עמלנו על יצירת אלבום משפתחתי, הכולל תמונות של הבוגרים עם בני משפחותיהם מתקופות שונות בחייהם, מכתבים מבני המשפחה וכמובן תמונות ומכתבים יחד עם החברים וצוות הדיור.

 

האלבום נולד מתוך הכרה שהבוגרים הולכים ומתבגרים וכך גם בני משפחותיכם מתוך מרצון עמוק לשמר עבור זיכרון מוחשי, עמו יוכלו תמיד לחזור אל יקיריהם לחזור אל זיכרונות השמחה וההתרגשות ואל אבני דרך בחייהם.

bottom of page