top of page

דירות רותם לצעירים

במערך הדיור נפתחו דירות חדשות המיועדות לצעירים עם לקויות למידה, תפקוד והסתגלות ו/או אוטיזם בתפקוד גבוה

בגילאי 20 עד 30.

 

התוכנית השיקומית כוללת:

  • ליווי יומיומי של צוות מקצועי רב תחומי הכולל: עובדת סוציאלית, מרפאה בעיסוק, מדריכים שיקומיים ועוד.

  • שילוב בתעסוקה – ליווי וסיוע במציאת עבודה מותאמת.

  • הקניית מיומנויות וכישורי חיים לעצמאות.

  • בניית תוכנית שיקומית-אישית לכל דייר.

  • פעילות חברתית עשירה ומגוונת.

  • קשר שוטף עם המשפחות.

  • שילוב בקהילה ושירותיה.
     

bottom of page